Insta kasko kindlustus

Kui elu pöördub pea peale

Kahjukäsitlus24/7 autoabi

Insta kasko pakett katab:

Ööpäevaringne autoabi

Ootamatult tekkinud sõiduki tehniliste probleemide korral katab kindlustusandja sõiduki pukseerimise lähimasse remondikohta, kütuse toomise selle otsalõppemise korral, ratta vahetusel või remonti viimisel, käivitusabi, kütuse toomine selle otsalõppemise korral, sõiduki tagasi teele aitamine sõiduki teelt väljasõidul või sõiduki kinnijäämisel jne. Kindlustusjuhtumi puhul hüvitatakse kahju Eesti piires 300 euro ja välisriigis 800 euro ulatuses. Loe täpsemalt siit.

Õnnetusjuhtumid (liiklus- ja loodusõnnetus)

Õnnetusjuhtumi korral hüvitatakse Sinu sõidukile tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtum on liiklusõnnetus, loodusõnnetus või muu vahetu, äkilise ja ettenägematu sõidukivälise mehhaanilise jõu mõju sõidukile.

Tulekahju, plahvatus

Tulekahju ja plahvatuse (sh suits, tahm ja kustutustööd) puhul hüvitatakse sõidukile tekkinud kahjud.

Vargus, rööv ja vandalism

Sõiduk on kindlustatud kolmandate isikute poolt tahtlikult tekitatud kahjude osas (sh röövi ja varguse katse). Kindlustusjuhtumi korral kuulub kahju hüvitamisele ainult tingimusel, et sõiduki kõik aknad/uksed/luugid olid suletud ja lukustatud ning rakendunud oli kindlustusandja poolt aktsepteeritud, töökorras vargusevastane seade.

Võtmete ja alarmi ümberkodeerimine

Sõiduki võtmete kaotamise või varguse korral hüvitatakse võtme sulgemise ja allesjäänud võtmete/alarmi ümberkodeerimise kulud.

Klaasikaitse

Sõiduki salongiklaasid on kindlustatud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjude osas. Salongiklaasid on sõiduki salongi esi-, taga- ja küljeklaasid. Kindlustuskaitse alla ei kuulu  klaaskatusele, klaasist katuseluugile ja kaubaruumi kastikattel paiknevatele klaasidele tekkinud kahju.

Lisavarustus

Lisavarustuse kaitse puhul on kindlustatud sõiduki tootjatehase standardvarustusse mittekuuluvad esemed. Näiteks valuveljed, sõiduki maalingud ja kleebised, sõidukis olev lapseiste, katuseraam, jalgrattaraam, kaubaruumi kastikate jne.

Uusväärtus

Kindlustusjuhtumi tagajärjel hüvitatakse sõiduki esmamüügihind, kui kindlustusjuhtumi hetkel ei ületa sõiduki läbisõit 25 000 km ja/või esmase kindlustuslepingu sõlmimisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta.

Asendusauto

Asendusauto kaitse puhul maksab kindlustusandja rahalist hüvitist, kui sõidukit ei ole võimalik kindlustusjuhtumi tõttu kasutada. Nt sõiduk on remondis, varastatud või remondi ootel.

Liisingväärtus

Liisingväärtuse kaitse puhul hüvitab kindlustusandja sõiduki hävimise või varguse korral liisinglepingu järgse jääkväärtuse kuni 35 000 euro ulatuses või kindlustusjuhtumi hetkel sõiduki turuväärtuse juhul kui liisingu jääkväärtus on turuväärtusest väiksem.