Kahjust teatamine

Vali endale sobivaim viis kahjust teatamiseks

Kõik teed viivad õigesse kohta – olgu sa telefoniinimene või internetiinimene.
Kui ei tea mida teha, on kõige kindlam helistada 24/7 autoabisse ja küsida.

Mis saab peale kahju registreerimist?

Auto remont

Autoremonditöökoda suhtleb ja arveldab kindlustusandjaga otse. Kindlustuslepingust tulenev omavastutuse osa tuleb tasuda autoremonditöökojale.

Kahju hüvitamise otsustest teavitatakse Sind kirjalikult. Peale seda võtab autoremonditöökoda Sinuga ühendust, et kokku leppida remondi aeg ja kestvus.

Insta koostööpartneriks olev autoremonditöökoda:

 • võtab vastu Sinu kahjuteate;
 • teostab sõiduki ülevaatuse ja teeb fotod;
 • teeb koopiad Sinu poolt esitatud dokumentidest;
 • koostab remondieelarve ja saadab kõik kogutud dokumendid Kindlustusandjale;
 • pärast esmast koostööpartneri külastamist oota kahjukäsitleja teadet otsusest või autoremonditöökoja kõnet garantiikirja saabumisest. Seejärel leppige kokku remondi teostamise aeg;
 • rahalised arveldused toimuvad vastavalt otsusele ja väljastatud garantiikirjale;
 • kindlustuslepingust tulenev omavastutuse osa tuleb kanda otse autoremonditöökojale.

Millal tuleb kutsuda politsei?

Liiklusõnnetuse korral tuleb sündmuskohale kutsuda politsei või päästeamet, kui liiklusõnnetuses osalenud pooled ei ole õnnetuse põhjustes ühel meelel või õnnetuses on vigastada saanud inimesed.

Politsei tuleb kutsuda ka olukorras kui toimub teelt väljasõit või otsasõit loomale, puule või liiklusmärgile, ehitisele või rajatisele, mille omanikuga ei saavutata sündmuskohal kokkulepet.

Varguse või vandalismijuhtumi korral tuleb teavitada koheselt politseid telefonil 112.

Teade liiklusõnnetusest

Kui liiklusõnnetuse osapooled on õnnetuse põhjustes ühel meelel, siis tuleb kohapeal täita vorm „Teade Liiklusõnnetusest“.

Vormi puudumisel vormistada kirjalikult:

 • juhtide andmed (nimi, isikukood, kontaktandmed);
 • sõidukite andmed (reg.märk. mark ja mudel);
 • liikluskindlustuspoliisi number (kumma? kelle?);
 • juhtumi kirjeldus koos skeemiga;
 • juhtide allkirjastatud kokkulepe õnnetuse süülisuse osas.

Teade kahjust

Kahju tekkimisel tuleb koheselt kasutusele võtta meetmed, mis aitaksid ära hoida kahju suurenemist ning uute kahjude tekkimist. Näiteks purunenud klaasiga sõiduk tuleb toimetada turvalisse kohta, et vältida vargusi salongist.

Kindlustusandjale tuleb juhtumist või peale sellest teadasaamist teatada viivitamatult, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Juhtumist teatamiseks valige endale sobivaim viis – täitke kahju teate ankeet, helistage 68 68 688 või pöörduge otse mõne Insta koostööpartnerist autoremonditöökoja poole.proofreader

Mida teha kui juhtus liiklusõnnetus?